Over ons

OVER ONS

Op het platform Mobile Health Belgium kunnen ondernemingen hun mobiele gezondheidsapplicaties aanmelden voor publicatie. Op deze website kunnen patiënten, zorgverleners en professionals uit de technologiesector informatie inwinnen over de aangemelde applicaties. Voldoen ze aan de toepasselijke wet- en regelgeving? Hoe zit het met de interoperabiliteit, de mogelijkheid van mobiele toepassingen om te interageren met andere digitale toepassingen binnen de gezondheidszorg? En komen ze al dan niet in aanmerking voor een terugbetaling in het kader van een breder behandelplan?

Om het slim gebruik van de technologie in de gezondheidszorg te ondersteunen en te stimuleren hebben de verschillende overheden in overleg met de zorgverleners en de technologiesector concrete acties uitgewerkt in de vorm van een duidelijk stappenplan, het Actieplan eGezondheid.

Pilootprojecten

Punt 19 van dit plan gaat specifiek over mobile health en heeft als doelstelling om mobiele toepassingen zoals medische apps een structurele plaats te geven in de Belgische gezondheidszorg. Aan de hand van pilootprojecten is eerst nagegaan waar de knelpunten liggen en welke omkadering er nodig is om mobiele toepassingen te integreren in ons zorglandschap.

Van de 98 voorstellen selecteerde een werkgroep van experten er eind 2016 24, binnen verschillende zorgdomeinen. Begin 2017 werden de 24 projecten opgestart, en eind 2017 volgde de evaluatie. Op basis van die ervaringen is vervolgens een validatiemodel uitgewerkt voor mobile health. Via de pdf’s hieronder kunt u de evaluatie van de verschillende projecten inkijken.

Begin 2017 werden deze projecten opgestart. De projecten zijn gespreid over verschillende zorgdomeinen:

STROKEZORG

DIABETESZORG

CHRONISCHE PIJN

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

CARDIOVASCULAIRE AANDOENINGEN

COMBINATIE VAN BOVENSTAANDE ZORGDOMEINEN

ONCOLOGIE, SLAAPAPNEU EN COPD