Home

MOBILE HEALTH BELGIUM

Mobile health, kortweg m-health, is het slim gebruik van digitale toepassingen (hard- en software) in de gezondheidszorg. Met behulp van mobiele toepassingen kunnen patiënten en hun omgeving in real time gegevens rond gezondheid en welzijn snel en eenvoudig verzamelen, visualiseren en delen met hun zorgverleners, en vice versa. Zorgverleners krijgen zo een preciezer beeld van de gezondheidstoestand van hun patiënten, en patiënten beschikken op hun beurt over een instrument om de regie van hun gezondheid mee in eigen handen te nemen.

Het initiatief Mobile Health Belgium wil het gebruik van m-health in ons land ondersteunen en stimuleren. Vanuit de overheid wordt dit gedragen door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv), de FOD Volksgezondheid, het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en het eHealth-platform. Vanuit de industrie wordt het ondersteund door bedrijvenorganisaties Agoria en beMedTech.