PUBLICEER JE APP

Bedrijven die een applicatie willen aanmelden voor publicatie kunnen dit vanaf eind oktober 2018 via deze website. Ze zullen een login en wachtwoord ontvangen waarmee ze hun aanvraag kunnen vervolledigen en indienen. Informatie over gepubliceerde apps komt vervolgens op deze website, zodat patiënten en zorgverleners makkelijk kunnen terugvinden wat de precieze functies zijn van een gepubliceerde app en welke voordelen die inhoudt voor het opvolgen van de gezondheidstoestand van de patiënt.

Ingediende apps worden beoordeeld aan de hand van een validatiemodel dat bestaat uit drie niveaus. Om op dit platform gepubliceerd te worden, moet een applicatie minstens voldoen aan alle basiscriteria (niveau 1).

 

De pyramide is opgebouwd uit 3 opeenvolgende niveau’s:

Niveau 1 legt de basiscriteria op voor elke toepassing. Deze criteria zijn:

  • De applicatie moet over een CE-markering beschikken en conform de regelgeving voor medische hulpmiddelen zijn. Het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten ziet hierop toe.
  • De toepassing moet uiteraard ook voldoen aan de Europese verordening rond de gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).

Niveau 2 betreft de interoperabiliteit met andere mobiele applicatie en
e-toepassingen binnen de gezondheidszorg en de verbinding met de basisdiensten van het eHealth-platform. Mobiele apps die dit niveau willen aanvragen, moeten daarnaast ook voldoen aan de basiscriteria van niveau 1.

Het testen van de interoperabiliteit van een app en de verbinding met de basisdiensten van het eHealth-platform gebeurt door een onafhankelijke instantie. Meer info over de basisdiensten is terug te vinden op de website van het eHealth-platform.

Niveau 3 is gereserveerd voor toepassingen waarvan is aangetoond dat hun gebruik een gezondheidseconomische meerwaarde biedt. Daarnaast moeten deze applicaties voldoen aan alle criteria van de niveaus 1 en 2.

Voor toepassingen binnen dit niveau is een aangepast financieringsmodel ontwikkeld. Om dit niveau aan te vragen voor een app, moet het bedrijf naast het klassieke aanvraagformulier een document invullen met gedetailleerde informatie over de medische en gezondheidseconomische impact van de applicatie. Het Riziv beoordeelt vervolgens of de applicatie al dan niet in aanmerking komt voor terugbetaling in het kader van een breder behandelplan.

Nog vragen? Aarzel niet en stuur ons uw vragen via het contactformulier.

Close Menu